Ukraina radziecka w prasie polskiej w latach 1929-1939 (Okładka miękka)

Ukraina radziecka w prasie polskiej w latach 1929-1939

Ukraina radziecka w prasie polskiej w latach 1929-1939 (Okładka miękka)

Oferta specjalna -5%
Kup na prezent
W latach 1929–1939 prasę polską interesowało całe spektrum zagadnień związanych bezpośrednio lub w sposób pośredni z Ukrainą Radziecką. Wymienić tu należy politykę narodowościową i wyznaniową Moskwy na Ukrainie, kwestie gospodarcze – kolektywizację, industrializację, sytuację gospodarczą po okresie rewolucji agrarnej i przemysłowej, a także Wielki Głód na Ukrainie oraz politykę terroru i jego przejawy w USRR [...]. Najwięcej artykułów omawiających wyłącznie sprawy ukraińskie drukowano na początku lat 30. XX wieku. Z biegiem czasu publikacji tych stawało się coraz mniej. O Ukrainie częściej zaczęto pisać nie jako o samodzielnym członie czy jednym z podmiotów wchodzących w skład ZSRR, tylko jako o terenie geograficznym. Fragment książki

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Ukraina radziecka w prasie polskiej w latach 1929-1939" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.