Uczę się z Ekoludkiem 2 ćwiczenia część 3 (Okładka miękka)

Uczę się z Ekoludkiem 2 ćwiczenia część 3

Uczę się z Ekoludkiem 2 ćwiczenia część 3 (Okładka miękka)

Oferta specjalna -45%
Treści w nowej serii zostały tak opracowane, że pozwalają na osiągnięcie trzech podstawowych celów kształcenia zgodnych z podstawą programową: - Przyswajanie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki. - Zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości do wykonywania zadań i rozwiązywania problemów. - Kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Uczę się z Ekoludkiem 2 ćwiczenia część 3" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.