Turystyka w polityce spójności gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej w latach 1994-1999 i 2000 z płytą CD (Okładka miękka)

Turystyka w polityce spójności gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej w latach 1994-1999 i 2000 z płytą CD

Turystyka w polityce spójności gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej w latach 1994-1999 i 2000 z płytą CD (Okładka miękka)

Oferta specjalna -8%
Książka jest pierwszą w literaturze krajowej, przeprowadzoną w tak szerokim zakresie, próbą oceny zaangażowania europejskiej polityki spójności wobec sektora turystycznego. Analizę przeprowadzono dla dwóch ostatnich, zakończonych okresów programowania budżetowego UE (lata 1994-1999 i 2000-2006). Objęto nią Wspólnotę Europejską jako całość, a także indywidualnie wszystkie państwa członkowskie. W swojej pracy autor przedstawia m.in. uwarunkowania teoretyczne uzasadniające zaangażowanie polityki spójności UE na rzecz sektora turystycznego. Poddaje także szczegółowej analizie zakres rzeczowy, finansowy i przestrzenny tej polityki w omawianym okresie. Książka, mimo naukowego charakteru, ma też walor aplikacyjny. Zawiera ona bowiem załącznik (na płycie CD), w którym przedstawiono przykłady projektów turystycznych (głównie krajowych), zrealizowanych przy udziale środków pochodzących z funduszy strukturalnych – w ramach europejskiej polityki spójności.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Turystyka w polityce spójności gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej w latach 1994-1999 i 2000 z płytą CD" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.