Transformacja w Polsce i w Niemczech Wschodnich (Okładka miękka)

Transformacja w Polsce i w Niemczech Wschodnich

Transformacja w Polsce i w Niemczech Wschodnich (Okładka miękka)

Oferta specjalna -20%

Kup na prezent
Kilkunastu badaczy z Polski i Niemiec prezentuje różnorodne aspekty procesów transformacji dokonanej w obu krajach po 1989 r. Proces radykalnych przemian zachodził na kilku płaszczyznach: ustrojowej (demokratyzacja, reformy instytucjonalne i legislacyjne), ekonomicznej (urynkowienie), społecznej i kulturowej (budowa społeczeństwa obywatelskiego, przywracanie wolności i pluralizmu). Transformacja systemowa w Polsce i w Niemczech Wschodnich, czyli na obszarze byłej NRD, posiada wiele cech wspólnych, ale także wiele różnic. Autorzy podjęli kilka szczegółowych problemów należących do tej ogólnej tematyki, m.in.: zagadnienia przemian struktury społecznej, prywatyzacji, słabości i atutów polskiej gospodarki, beneficjentów i przegranych transformacji, bezrobocia i rynku pracy, migracji zarobkowych, jak również przemian w sposobach realizacji zadań publicznych, demokracji lokalnej, przekształceń zachodzących na peryferyjnych obszarach wiejskich, współpracy małych i średnich przedsiębiorstw z obu krajów. Tom zawiera materiały z konferencji „Transformacja w Polsce i w Niemczech Wschodnich. Próba bilansu i porównania”, która odbyła się w Poznaniu w dniach 9 i 10 października 2007 r.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Transformacja w Polsce i w Niemczech Wschodnich" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.