Tożsamość organizacyjna banków spółdzielczych w Polsce (Okładka miękka)

Tożsamość organizacyjna banków spółdzielczych w Polsce

Tożsamość organizacyjna banków spółdzielczych w Polsce (Okładka miękka)

Oferta specjalna -51%
Problematyka książki obejmuje dwa obszary teoretyczne: tożsamość organizacyjną oraz instytucjonalizm organizacyjny. Część empiryczna jest poświęcona sektorowi banków spółdzielczych w Polsce. Książka zainteresuje praktyków i naukowców badających relacje między zmianami otoczenia a reakcjami organizacji – w jakim stopniu są one wymuszane, kiedy są wynikiem naśladownictwa oraz jaki jest zakres swobody podmiotu w prowadzeniu działalności. Autor szczegółowo omawia zagadnienia tożsamości organizacyjnej, czyli odpowiedzi członków organizacji na pytanie: kim jesteśmy jako organizacja? Bogaty materiał badawczy stwarza możliwość analizy organizacji i tożsamości banków spółdzielczych z nowej perspektywy. Książka zawiera trzy studia przypadków banków spółdzielczych. Książka Macieja Ławrynowicza jest opracowaniem rzetelnym, podejmującym ważne problemy badawcze. Na polskim, ale także na zagranicznych rynkach wydawniczych, trudno znaleźć publikację, która w tak kompleksowy sposób opisywałaby problematykę instytucjonalnego podejścia do tożsamości organizacyjnej, zwłaszcza w ramach wybranego typu organizacji bankowych. Niewątpliwą zaletą książki jest też zastosowane przez Autora podejście interdyscyplinarne. dr hab. Dariusz Jemielniak, profesor zarządzania kierownik Katedry Zarządzania Międzynarodowego Akademia Leona Koźmińskiego Wybór banków spółdzielczych do badań stanowi istotną wartość dodaną w naukach o zarządzaniu, których przedstawiciele dotąd niezbyt chętnie zajmowali się ich naukową penetracją. Wyniki badań i ich analizy oceniam bardzo wysoko. prof. zw. dr hab. Kazimierz Perechuda kierownik Katedry Zarządzania Informacją i Wiedzą Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Maciej Ławrynowicz – doktor nauk ekonomicznych, Katedra Pracy i Polityki Społecznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, adiunkt. Zainteresowania naukowe obejmują instytucjonalizm organizacyjny, tożsamość organizacji, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie spółdzielniami, rynek pracy, badania jakościowe. Wykładowca dwóch studiów MBA, współtwórca studiów podyplomowych Doradca Bankowy oraz Zarządzanie Kapitałem Ludzkim w systemie SAP HR, konsultant HR, ekspert Związku Banków Polskich, asesor konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi i działacz dwóch stowarzyszeń edukacyjnych.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Tożsamość organizacyjna banków spółdzielczych w Polsce" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.