Teoria sprawozdawczości finansowej (Okładka miękka)

Teoria sprawozdawczości finansowej

Teoria sprawozdawczości finansowej (Okładka miękka)

Oferta specjalna -8%

Książka poświęcona jest intelektualnej podstawie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Wychodząc od współczesnych poglądów na rachunkowość, metodologii naukowej, teorii systemów i teorii działania komunikacyjnego, Autor formułuje unikalną teorię, pozwalającą na całościowe, klarowne, spójne objaśnianie i przewidywanie zagadnień, podejść i instrumentów rachunkowości w ogólności, a sprawozdawczości finansowej w szczególności. Teoria ta uwzględnia kwestię wpisywania się rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w systemy działania społecznego. Kluczowe zagadnienia ujęte w książce to: * Natura i funkcje współczesnej rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. * Sprawozdawczość finansowa w świetle funkcjonalnej teorii systemu działania społecznego i teorii działania komunikacyjnego. * Sprawozdawczość finansowa w świetle metodologii nauk społecznych. * Angloamerykańska droga ku teorii sprawozdawczości finansowej. * Regulacyjne ramy konceptualne sprawozdawczości finansowej według standardów angloamerykańskich i standardów międzynarodowych. Wzór systemowego aspektu podmiotu ekonomicznego jako wzór odniesienia ram konceptualnych sprawozdawczości finansowej. * Operacjonalizacja odwzorowania stanów i dynamiki systemowego podmiotu ekonomicznego, czyli proces sprawozdawczości finansowej i sposób wykorzystania jego produktów. Książka zainteresuje wszystkich chcących poznać istotę rachunkowości, uczących się jej i prowadzących pracę naukową w jej zakresie i nad nią, a także regulatorów i praktyków. Przydatna więc będzie zarówno dla studentów, wykładowców i badaczy z obszarów rachunkowości, ekonomii, zarządzania, finansów, informatyki, jak i dla socjologów organizacji, etyków biznesu, menedżerów, ekspertów, funkcjonariuszy władz publicznych, funkcjonariuszy organizacji profesjonalistów, biegłych rewidentów i audytorów wewnętrznych.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Teoria sprawozdawczości finansowej" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.