Teoria imperatywów i jej zastosowania (Okładka miękka)

Teoria imperatywów i jej zastosowania

Teoria imperatywów i jej zastosowania (Okładka miękka)

Oferta specjalna -29%
Chociaż rola imperatywów (scil. zdań rozkazujących) i interrogatywów (scil. zdań pytających) w komunikacji jest równie ważna jak deklaratywów, semiotyczna i logiczna refleksja nad pierwszymi dwiema kategoriami wyrażeń wydaje się nadal pozostawać daleko w tyle za refleksją nad trzecią kategorią. Niniejsza książka to filozoficzna monografia imperatywów, która w intencji ma przyczynić się do zmniejszenia tego dystansu. Jej trzon to semiotyczna analiza funkcji zdań rozkazujących oraz szkic opartej na tej analizie teorii formalnologicznej. Jej ramy to z jednej strony filozoficzne tło teorii imperatywów, oraz z drugiej strony – prezentacja wybranych zastosowań tej teorii.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Teoria imperatywów i jej zastosowania" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.