Teologiczne inspiracje w pracy socjalnej (Okładka miękka)

Teologiczne inspiracje w pracy socjalnej

Teologiczne inspiracje w pracy socjalnej (Okładka miękka)

Kup na prezent
Część z prezentowanych w niniejszym opracowaniu tekstów ma formę krytycznej analizy, inne w swojej treści i charakterze nie wykraczają poza polemikę lub szkolny wykład. Są też teksty ideologicznie zaczepne, kontrowersyjne, prowokujące i domagające się krytycznej odpowiedzi ( i dopowiedzi). Redaktor tomu uznał wszakże, że wszystkie prezentowane rozdziały warte są publikacji, bowiem ukazują złożoność relacji pomiędzy religią a teorią i praktyką pracy socjalnej. Żadna z części tej monografii (ani tym bardziej jej całość) nie ma charakteru eksperckiej wykładni problemu; są to raczej „ głosy w sprawie” zapraszające do dalszej dyskusji. Wyrazić należy nadzieję, że publikacja osiągnęła swój zasadniczy cel - ukazanie religijnych uwarunkowań pracy socjalnej. Fragment Wprowadzenia

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Teologiczne inspiracje w pracy socjalnej" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.