Szlachta województwa chełmińskiego w latach 1454-1772

Szlachta województwa chełmińskiego w latach 1454-1772

Szlachta województwa chełmińskiego w latach 1454-1772

Oferta specjalna -21%

Książka — wpisująca się w nurt badań prozopograficznych — stanowi próbę wyznaczenia i opisania wspólnej dla całej zbiorowości szlacheckich posesjonatów cechy, jaką była mobilność, zarówno w ujęciu społecznym, jak i terytorialnym. Wykorzystując niedoceniane metody badawcze i słabo znane dotąd źródła, autor stara się odpowiedzieć na pytania dotyczące m.in. wpływu migracji na skład stanu uprzywilejowanego województwa chełmińskiego po wojnie trzynastoleniej oraz czynników społecznego awansu i upadku poszczególnych rodzin szlacheckich z omawianego terytorium, w tym świadomych strategii przyjmowanych przez ich przedstawicieli.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Szlachta województwa chełmińskiego w latach 1454-1772" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.