Szkoła w perspektywie globalizacji i zagrożeń

Szkoła w perspektywie globalizacji i zagrożeń
Publikacja jest skierowana do studentów pedagogiki, psychologii i socjologii, nauczycieli praktyków oraz decydentów oświatowych, by mogli postrzegać szkołę nie tylko w wymiarze instytucjonalnym, ale także w kontekście uwarunkowań społecznych i kulturowych. Z uwagi na prezentowaną tu koncepcję scholiologii jako nauki o szkole prof. J. Kuźmy książkę dedykujemy także przedstawicielom reprezentującym inne, niż wspomniane wyżej, dyscypliny naukowe, by dostrzegli swą rolę i udział w poszerzaniu interdyscyplinarnych badań nad szkołą. Od jej kondycji zależą bowiem losy społeczeństw i świata. Z Przedmowy

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Szkoła w perspektywie globalizacji i zagrożeń" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.