Systemy logistyczne Podręcznik Część 1 (Okładka miękka)

Systemy logistyczne Podręcznik Część 1

Systemy logistyczne Podręcznik Część 1 (Okładka miękka)

Oferta specjalna -10%
  • Liczba stron :

    216

  • Miękka
  • 216
  • Difin
Podręcznik Systemy logistyczne został opracowany zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie technik logistyk na poziomie technikum i szkoły policealnej. Treść podręcznika obejmuje: podstawowe pojęcia dotyczące systemów logistycznych; infrastruktury, techniki i technologii procesów logistycznych oraz zastosowań informatyki w systemach zarządzania. W prezentowanej części omówiono pojęcia: systemu, systemu technicznego oraz istotę systemu logistycznego. Scharakteryzowano strukturę systemów logistycznych i przeprowadzono klasyfikację systemów logistycznych na podstawie różnych kryteriów. W zakresie technologii procesów logistycznych skupiono się na problematyce doboru opakowań ładunków, technologiach transportu wewnętrznego i zewnętrznego oraz sposobach przechowywania i magazynowania materiałów. Bardzo szczegółowo omówiono przepływ informacji w logistyce, scharakteryzowano systemy wspomagające zarządzania logistyką CAL.
  • Miękka
  • 216
  • Difin

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Systemy logistyczne Podręcznik Część 1" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.