System dowodów i postępowanie dowodowe w sprawach cywilnych (Okładka miękka)

System dowodów i postępowanie dowodowe w sprawach cywilnych

System dowodów i postępowanie dowodowe w sprawach cywilnych (Okładka miękka)

Oferta specjalna -6%
Monografia zawiera omówienie systemu dowodów i postępowania dowodowego w sprawach cywilnych. Przedstawione zostały zasady rządzące tym postępowaniem oraz poszczególne środki dowodowe. Jeśli chodzi o znaczenie proceduralne i materialnoprawne dowodów, w opracowaniu reprezentowane jest stanowisko Autora, w myśl którego „dowody rządzą prawem”. W drugim wydaniu rozszerzono i pogłębiono temat ciężaru dowodu, domniemań faktycznych, faktów powszechnie znanych i dowodu prima facie. Zamieszczone zostały również materiały i uwagi na temat regulacji prawnych dotyczących elektroniki i ich relacji z problematyką dowodów, zagadnienia ograniczonego prawnie dostępu do informacji i dowodów, dowodów w międzynarodowym postępowaniu cywilnym, informacje i dowody, które można określić mianem regulacji rozproszonych. Nawiązując do zmian wprowadzonych przez ustawę z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 233, poz. 1381), w odpowiednich miejscach zamieszczono poszczególne przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, które wchodzą w życie 3 maja 2012 r. Opracowanie jest przeznaczone dla sędziów, adwokatów, prokuratorów, radców prawnych, może być także przydatne dla studentów wydziału prawa.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"System dowodów i postępowanie dowodowe w sprawach cywilnych" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.