Światowy rynek usług w początkach XXI wieku (Okładka miękka)

Światowy rynek usług w początkach XXI wieku

Światowy rynek usług w początkach XXI wieku (Okładka miękka)

Oferta specjalna -16%
W nowoczesnej gospodarce rynkowej wzrasta znaczenie sektora usług. Autor – od wielu lat zajmujący się problematyką usług – przedstawił w książce organizację i funkcjonowanie światowego rynku usług, jego uwarunkowania, wpływ procesów globalizacyjnych na ten rynek oraz jego ramy instytucjonalno-prawne. W bardzo interesujący sposób omówił także w ujęciu wielopłaszczyznowym (wielkość, struktura, roczne tempo wzrostu) światowy obrót usługami na początku XXI wieku. Wiele miejsca poświęcił podstawowym tendencjom na głównych rynkach usług, tj. na rynkach usług finansowych, logistycznych, turystycznych, biznesowych oraz łączności. Książka jest adresowana do studentów kierunków ekonomicznych, ale zainteresuje także specjalistów w dziedzinie marketingu usług oraz przedsiębiorców i menedżerów.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Światowy rynek usług w początkach XXI wieku" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.