Studia Edukacyjne 13/2010 (Okładka miękka)

Studia Edukacyjne 13/2010

Studia Edukacyjne 13/2010 (Okładka miękka)

Oferta specjalna -7%
  • Liczba stron :

    220

„Studia Edukacyjne” to interdyscyplinarne czasopismo naukowe poświęcone problemom współczesnej pedagogiki i edukacji. Stanowi ono płaszczyznę pozytywnej konfrontacji różnorodnych sposobów postrzegania i badania rzeczywistości społecznej; płaszczyznę interparadygmatycznego i interdyskursywnego dialogu reprezentantów odmiennych opcji teoretycznych i metodologicznych. Debaty na łamach czasopisma pozwolić mają na swoistą krystalizację najważniejszych dylematów współczesnych nauk o edukacji oraz relacji między wychowaniem a tożsamością człowieka. „Studia Edukacyjne” rezygnują z jakiejkolwiek pedagogicznej ortodoksji, a ich celem jest szeroko rozumiana diagnoza współczesnej rzeczywistości edukacyjnej.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Studia Edukacyjne 13/2010" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.