Struktura i treść jako wyznaczniki komizmu tekstów humorystycznych

Struktura i treść jako wyznaczniki komizmu tekstów humorystycznych

Struktura i treść jako wyznaczniki komizmu tekstów humorystycznych

Oferta specjalna -16%

Podejmowana problematyka składa się na wiedzę z zakresu humorologii, dynamicznie rozwijającej się dyscypliny wiedzy mającej interdyscyplinarny charakter. Prezentowane w książce zagadnienia skladają się na monografię o humorze, ukazującą współczesne teorie i wyniki prowadzonych badań nad humorem z perspektywy psychologicznej. Uwzględniając aktualny stan badań autor podjął próbę odpowiedzi na pytanie o determinanty zabawności przekazów humorystycznych. Podjął też próbę odpowiedzi na pytanie o to, jakie treści bawią człowieka, co najbardziej stymuluje go do aktywności humorystycznej, czy każdy z nas w zależności od wieku i poziomu inteligencji w podobny sposób reaguje na bodźce komiczne. Uzyskane odpowiedzi są sugestią dla osób wykorzystujących praktycznie przekaz humorystyczny, a zatem osób zajmujących się reklamą, nauczycieli, a także przeciętnych ludzi. którzy starają się z dystansem spojrzeć na problemy życia codziennego.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Struktura i treść jako wyznaczniki komizmu tekstów humorystycznych" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.