Stronnictwo Chłopskie 1926-1931 (Okładka miękka)

Stronnictwo Chłopskie 1926-1931

Stronnictwo Chłopskie 1926-1931 (Okładka miękka)

Oferta specjalna -21%

Kup na prezent
Autorka z benedyktyńską pracowitością zgromadziła wszystkie dostępne źródła różnorodnej proweniencji, rzetelnie je przeanalizowała, zachowała obiektywizm - spokojny tok narracji, prezentując kompetentne wnioskowanie zarówno w zakończeniach śródrozdziałów, rozdziałów, jak i całej pracy. Praca ma walory poznawcze, a zarazem utylitarne. Może służyć jako wzór dla przyszłych badaczy nad polską myślą polityczną - zwłaszcza partii i ruchów - a niektóre poglądy na ustrój państwa mogą być także przydatne w procesie przebudowy ustrojowej. Może też pełnić rolę podręcznika akademickiego dla studentów nie tylko politologii, ale także prawa, ekonomii, historii i innych. Z recenzji prof. zw dr hab. Jana Jachymka

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Stronnictwo Chłopskie 1926-1931" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.