Strategie polityczne Federacji Rosyjskiej

Strategie polityczne Federacji Rosyjskiej

Strategie polityczne Federacji Rosyjskiej

Oferta specjalna -17%

Głównymi celami książki są analiza postulowanych i realizowanych strategii politycznych Federacji Rosyjskiej wobec państw obszaru Europy Wschodniej oraz określenie ewolucji tychże strategii po zakończeniu zimnej wojny. Ważnym zagadnieniem badawczym było także wykazanie elementów stałych oraz zmiennych, które występują w tych strategiach. Jednym z podstawowych założeń było to, że działania polityczne Federacji Rosyjskiej wobec państw obszaru Europy Wschodniej pomimo swej ewolucji zachowały jednak pewne elementy ciągłe, niezmienne, ponadczasowe. Odnoszą się one przede wszystkim do sfery historycznej oraz sfery psychologicznej, w których niezwykle istotną rolę odgrywa postrzeganie Rosji przez polityków tego państwa w kategoriach wielkiego mocarstwa. Analiza taktyki politycznej Federacji Rosyjskiej została przeprowadzona zarówno na płaszczyźnie teoretyczno–koncepcyjnej, jak i na gruncie praktycznych działań politycznych.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Strategie polityczne Federacji Rosyjskiej" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.