Stosunek uczniów gimnazjum do środowiska przyrodniczego (Okładka miękka)

Stosunek uczniów gimnazjum do środowiska przyrodniczego

Stosunek uczniów gimnazjum do środowiska przyrodniczego (Okładka miękka)

Oferta specjalna -7%
Publikacja prezentuje wyniki badań dotyczących relacji człowiek-przyroda. Diagnozie poddano stosunek do środowiska przyrodniczego uczniów województwa lubelskiego, kończących trzeci etap edukacyjny. Problematyka badawcza została zarysowana na tle ogólnoświatowych dążeń do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju i wynika z międzynarodowych rozporządzeń oraz zaleceń odnośnie do organizacji, realizacji i sprawdzania efektów kształcenia środowiskowego. Książka zawiera cenny i wartościowy merytorycznie materiał rzeczowy. Zawartość publikacji pozwala nie tylko na poszerzenie wiedzy teoretycznej, ale także wskazuje metody przeniesienia teorii na praktykę dnia codziennego, uwypukla aspekty praktyczne, niezbędne w przygotowaniu samorządowych programów ochrony środowiska w edukacji środowiskowej.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Stosunek uczniów gimnazjum do środowiska przyrodniczego" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.