Stosowanie sankcji gospodarczych - analiza prawnomiędzynarodowa. (Okładka miękka)

Stosowanie sankcji gospodarczych - analiza prawnomiędzynarodowa.

Stosowanie sankcji gospodarczych - analiza prawnomiędzynarodowa. (Okładka miękka)

Oferta specjalna -7%
Publikacja stanowi kompleksową prawnomiędzynarodową ocenę instrumentów i przypadków stosowania sankcji gospodarczych w stosunkach międzynarodowych. Potrzebę podjęcia badania uzasadniał brak w systemie prawa międzynarodowego spójnej i zupełnej regulacji tych szeroko stosowanych środków przymuszających oraz adekwatnej do ich znaczenia całościowej analizy prawniczej. Na publikację składają się: próba umiejscowienia sankcji gospodarczych w systematyce prawnomiędzynarodowych regulacji stosowania przymusu, charakterystyka i ocena najczęściej stosowanych instrumentów sankcji finansowych i handlowych, kwalifikacja przesłanek faktycznych lub prawnych stosowania sankcji gospodarczych predeterminyjących ocenę legalności takich działań. Kolejne części zawierają analizę ograniczeń stosowania sankcji, ekonomiczną analizę skuteczności tej formy przymusu oraz badanie mechanizmów stosowania i kontroli sankcji. Pracę zamyka schemat oceny legalności przypadków stosowania sankcji gospodarczych, stanowiący syntetyczne podsumowanie rozważań.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Stosowanie sankcji gospodarczych - analiza prawnomiędzynarodowa." wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.