Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy Tom 1 (Okładka twarda)

Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy Tom 1

Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy Tom 1 (Okładka twarda)

  • Liczba stron :

    1058

Zasadniczym przedmiotem drugiego wydania niniejszego opracowania są zagadnienia sądowego stosowania i wykładni prawa Unii Europejskiej w polskim porządku prawnym. W pracy przedstawiono standardy prawne Unii Europejskiej mające bezpośredni wpływ na proces sądowego stosowania prawa polskiego w kontekście prawa unijnego oraz stosowania przepisów unijnych, a także podstawowe zagadnienia proceduralne wiążące się z tymi procesami, w tym obszarze rozważania dotyczące europejskiego prawa procesowego, procedury pytań prawnych, prounijnej wykładni prawa polskiego czy środków tymczasowych jako instrumentów zapewnienia skutecznej ochrony praw podstawowych. Publikacja uwzględnia nowy stan prawny, ukształtowany Traktatem z Lizbony.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy Tom 1" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.