Stary Testament. Księgi Prorockie (MP3)

Stary Testament. Księgi Prorockie
  • 23 godz. 48 min.
  • Audioteka
  • Watermark
„Księgi prorockie” zgodnie z tradycją zajmują trzecie miejsce w kanonie katolickim i obejmują pisma szesnastu proroków. Cztery obszerniejsze księgi noszą nazwę Proroków „większych”, pozostałych dwunastu zalicza się do Proroków „mniejszych”. W księgach zawarty jest szeroki opis działalności proroków, spisany przez ich uczniów. Ich główne cele to przypominanie o tożsamości narodowej, wyjaśnianie sensu dziejów Izraela i podtrzymywanie ducha narodowego. Księgi zawarte w audiobooku opierają się na Biblii Tysiąclecia i pochodzą z jej IV wydania.


Książka audio zawiera:

Księgę Izajasza

Księgę Jeremiasza

Lamentacje

Księgę Barucha

Księgę Ezechiela

Księgę Daniela

Księgę Ozeasza

Księgę Joela

Księgę Amosa

Księgę Abdiasza

Księgę Jonasza

Księgę Micheasza

Księgę Nahum

Księgę Habakuka

Księgę Sofoniasza

Księgę Aggeusza

Księgę Zachariasza

Księgę Malachiasza
  • 23 godz. 48 min.
  • Audioteka
  • Watermark

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Stary Testament. Księgi Prorockie" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.