Stare i nowe w przestrzeni miast Ameryki Łacińskiej (Okładka miękka)

Stare i nowe w przestrzeni miast Ameryki Łacińskiej

Stare i nowe w przestrzeni miast Ameryki Łacińskiej (Okładka miękka)

Kup na prezent
Analiza funkcjonowania wybranych miast latynoamerykańskich w kontekście zmian zachodzących w sytuacji społeczno-politycznej krajów Ameryki Łacińskiej od ostatniej dekady XX wieku do chwili obecnej. Przedmiotem studium są Bogota (Kolumbia), Lima (Peru) i Toluca (Maksyk), w których demokratyzacja życia, wzrost roli organizacji lokalnych, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i poprawa jakości zarządzania miastem wywierają istotny wpływ na zmianę tradycyjnego, pochodzącego z lat 70. XX wieku modelu segregacji społeczno-przestrzennej. Ocenie porównawczej poddano skutki wprowadzania programów zagospodarowania przestrzennego (w tym nowych koncepcji rozbudowy infrastruktury miejskiej) oraz programów walki z ubóstwem (a przede wszystkim poprawy tkanki mieszkaniowej warstw najuboższych). Podjęto tu również próbę szerszego opisu współczesnych zjawisk i procesów charakterystycznych dla urbanizacji w krajach rozwijających się. Publikacja adresowana do studentów i badaczy geografii rozwoju, antropologii społecznej i urbanistyki.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Stare i nowe w przestrzeni miast Ameryki Łacińskiej" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.