Stany sprężysto-plastyczne i nośność graniczna układów prętowych (Okładka miękka)

Stany sprężysto-plastyczne i nośność graniczna układów prętowych

Stany sprężysto-plastyczne i nośność graniczna układów prętowych (Okładka miękka)

Oferta specjalna -6%
Kup na prezent
Książka dotyczy teorii stanów sprężysto-plastycznych i nośności granicznej układów prętowych rozciąganych (ściskanych), skręcanych oraz zginanych. Każdy rozdział rozpoczyna się przedstawieniem podstawowych wiadomości teoretycznych, po czym jest podany w punktach sposób rozwiązywania zadań wraz przykładowymi rozwiązaniami niektórych z nich. Na zakończenie jest podanych po 30 zadań do samodzielnego rozwiązania. W kolejnych rozdziałach autorzy omówili zagadnienia związanie z obliczaniem: · układów rozciąganych (ściskanych) statycznie wyznaczalnych i statycznie niewyznaczalnych · prętów skręcanych · zginania belek w stanie sprężysto-plastycznym · nośności granicznej układów prętowych zginanych (belek i ram). Podręcznik został przygotowany z myślą o studentach studiów inżynierskich i magisterskich wydziałów mechanicznych i inżynierii lądowej uczelni technicznych oraz dla wykładowców prowadzących przedmioty: mechanika ciała stałego, wytrzymałość materiałów, teoria sprężystości i plastyczności, mechanika konstrukcji inżynierskich.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Stany sprężysto-plastyczne i nośność graniczna układów prętowych" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.