Stan i perspektywy demokracji bezpośredniej w Polsce (Okładka miękka)

Stan i perspektywy demokracji bezpośredniej w Polsce

Stan i perspektywy demokracji bezpośredniej w Polsce (Okładka miękka)

Oferta specjalna -7%
  • Liczba stron :

    364

  • Miękka
  • 364
  • UMCS
Demokracja bezpośrednia to dynamicznie rozwijająca się instytucja ustrojowa. Dość powiedzieć, że prawie połowa z ok. 1500 przeprowadzonych na świecie ogólnokrajowych głosowań powszechnych miała miejsce w ostatnim ćwierćwieczu. Z satysfakcją należy odnotować zainteresowanie tą problematyką ze strony polskich politologów, czego owocem są artykuły przyczynkowe i monografie. Niewiele jest jednak syntez z zakresu tej tematyki, brakuje zbiorowych opracowań naukowych angażujących wielu ekspertów, których pracę koordynowaliby doświadczeni badacze. Do tego dochodzi jeszcze problem aktualizacji danych w związku z nieustannymi zmianami normatywnymi oraz bogatą empirią. I oto pod redakcją doświadczonej badaczki, mający już znaczący dorobek w obszarze tytułowego zagadnienia, powstała praca zespołowa, która umożliwia znaczący postęp w zakresie wiedzy o ustroju, w ramach nauk o polityce jako dyscyplinie z dziedziny nauk humanistycznych.
  • Miękka
  • 364
  • UMCS

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Stan i perspektywy demokracji bezpośredniej w Polsce" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.