Spór konfucjanistów z legistami (Okładka miękka)

Spór konfucjanistów z legistami

Spór konfucjanistów z legistami (Okładka miękka)

Oferta specjalna -9%

Kultywowanie postawy etnocentrycznej na niwie umysłowej jest dziś nie tylko niestosowne, lecz także nierozważne. Szeroka, wielodziedzinowa i wieloaspektowa konfrontacja kultury zachodniej z kulturami azjatyckimi to obecnie intelektualna powinność, gdyż skutki zaniechania w tej dziedzinie mogą być wyłącznie negatywne. Dlatego przedsięwzięcie Mateusza Stępnia zasługuje na najwyższe uznanie. Jego książka stanowi milowy krok w dziele przyswajania polskiemu czytelnikowi podstaw chińskiej myśli społecznej, politycznej i prawnej. Daje okazję nie tylko do zapoznania się z odnośnym dziedzictwem Państwa Środka, ale także do jego docenienia, przekonania się, że współtworzący je myśliciele byli pełnoprawnymi członkami dziejowej debaty politologicznej i niejednokrotnie antycypowali idee pojawiające się na Zachodzie. Z recenzji dr. hab. Krzysztofa Kosiora, prof. UMCS

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Spór konfucjanistów z legistami" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.