Społeczności chłopskie ziemi chełmskiej w późnym średniowieczu (Okładka miękka)

Społeczności chłopskie ziemi chełmskiej w późnym średniowieczu

Społeczności chłopskie ziemi chełmskiej w późnym średniowieczu (Okładka miękka)

Oferta specjalna -16%

Przedstawiona praca podejmuje ważny problem funkcjonowania społeczności chłopskich w epoce późnego średniowiecza. Temat ten jest co prawda obecny w historiografii polskiej od dawna, niemniej w odniesieniu do niektórych ziem i prowincji badania nad społecznymi dziejami wsi są dalece niezadowalające. Tak się rzecz ma m.in. z obszarem ziem ruskich Korony, włączonych do Polski stosunkowo późno, stanowiących już z tego powodu odrębny problem badawczy. Jego odmienność wywodzi się stąd, że był on klasycznym terytorium pogranicza kulturowego, silnie zróżnicowanego etnicznie i wyznaniowo. Dlatego losy zasiedlających go społeczności toczyły się w specyficznym tylko dla nich rytmie, nieco inaczej niż to miało miejsce w rdzennych prowincjach polskich.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Społeczności chłopskie ziemi chełmskiej w późnym średniowieczu" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.