Społeczno kulturowe i rynkowe czynniki kształtowania sytuacji pracy przedsiębiorców (Okładka miękka)

Społeczno kulturowe i rynkowe czynniki kształtowania sytuacji pracy przedsiębiorców

Społeczno kulturowe i rynkowe czynniki kształtowania sytuacji pracy przedsiębiorców (Okładka miękka)

Oferta specjalna -21%

Kup na prezent
Niniejsze studium socjologiczne realizuje dwa zasadnicze cele. Pierwszy - to opis sytuacji pracy przedsiębiorców prowadzących małe firmy. Drugi - to odpowiedź na pytanie, która kategoria czynników: społeczno-kulturowych czy rynkowych w większym zakresie kształtuje ich sytuację pracy? Przedstawiono cechy formalne firm typu: wielkość, branża, zasięg czasowy i przestrzenny działalności oraz ocenę ich kondycji rynkowej. Przedmiotem analizy są także kwalifikacje zawodowe właścicieli, pełnione funkcje i obowiązki, doświadczenia w pracy, przyczyny założenia własnej firmy, osiągnięcia zawodowe i ekonomiczne. Jednak zasadniczą część rozważań poświęcono systemom wartości i norm związanych ze sferą pracy, czego ważnym kontekstem są zagadnienia percepcji własności gospodarki i rynku pracy.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Społeczno kulturowe i rynkowe czynniki kształtowania sytuacji pracy przedsiębiorców" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.