Społeczno edukacyjne uwarunkowania startu zawodowego młodych osób niepełnosprawnych (Okładka miękka)

Społeczno edukacyjne uwarunkowania startu zawodowego młodych osób niepełnosprawnych

Społeczno edukacyjne uwarunkowania startu zawodowego młodych osób niepełnosprawnych (Okładka miękka)

Dyskusja dotycząca problemu startu zawodowego osób z niepełnosprawnością jest tematem istotnym dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa i jakości życia poszczególnych jego uczestników. „W myśl obecnie obowiązującej polityki społecznej osoby z niepełnosprawnością nie tylko mogą, ale są wręcz zachęcane do uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim. Wciąż jednak struktury samorządowe nie są wystarczająco przygotowane do wspierania tego typu inicjatyw” – pisze we wstępie autorka opracowania, wskazując równocześnie na sposoby i modele naprawcze tego wycinka społecznej rzeczywistości. Autorka rozważa poszczególne elementy składające się jakość życia i udział i ich wpływ na funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością. Głównym z nich jest edukacja, czyli „jeden, z pierwszych obszarów, w których może dojść do zniesienia barier różnicujących pozycję osoby w grupie, a tym samym dać wszystkim równe szanse dostępu”. Publikacja jest próba dopełnienia twierdzenia o niezwykle istotnej wadze prawidłowego diagnozowania rezultatów działań edukacyjnych podejmowanych wobec osób z niepełnosprawnością.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Społeczno edukacyjne uwarunkowania startu zawodowego młodych osób niepełnosprawnych" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.