Specyfika neologizmów nieustabilizowanych w języku niemieckim (Okładka twarda)

Specyfika neologizmów nieustabilizowanych w języku niemieckim

Specyfika neologizmów nieustabilizowanych w języku niemieckim (Okładka twarda)

Oferta specjalna -7%

Za cel pracy autorka obrała przedstawienie sposobu powstawania neologizmów oraz opis formalnych i semantycznych cech niemieckich jednostek leksykalnych, dających się ująć w dwie obszerne grupy Kalt- i Warmduschersprüche, tj. typy określeń „mięczaków” i „twardzieli”. Kreatywność autorów innowacji i produktywność modeli słowotwórczych są dla autorki punktem wyjścia do dyskusji na temat postrzegania rzeczywistości, jej subiektywizacji oraz związków pomiędzy językiem, człowiekiem, myśleniem i kulturą. Omawiane problemy stanowią przedmiot refleksji plasującej się na styku poddyscyplin językoznawstwa, a także m.in. socjolingwistyki i psycholingwistyki.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Specyfika neologizmów nieustabilizowanych w języku niemieckim" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.