Słowianie i ich państwa we wczesnym średniowieczu (MP3)

Słowianie i ich państwa we wczesnym średniowieczuSłowianie i ich państwa we wczesnym średniowieczu

1. Wstęp 3.44

2. Gall Anonim o przodkach Mieszka I 1.32

3. Początki Słowian 3.39

4. Pierwsze państwa Słowian 6.06

Początki Polski

5. Spór o genezę Państwa Polskiego 4.51

6. Rewolucja w datowaniu 2.21

7. Lokalizacja plemion polskich wg źródeł pisanych 6.29

8. Źródła archeologiczne 2.10

9. Panowanie Mieszka I i chrzest Polski 9.48

10. Dokument Dagome Iudex 8.15

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Słowianie i ich państwa we wczesnym średniowieczu" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.