Sieci współpracy i samokształcenia (Okładka miękka)

Sieci współpracy i samokształcenia

Sieci współpracy i samokształcenia (Okładka miękka)

Oferta specjalna -12%
  • Liczba stron :

    244

Książka Sieci współpracy i samokształcenia wpisuje się w nurt przemian, jakie zachodzą obecnie w systemie doskonalenia nauczycieli. Jest pierwszą pozycją na rynku, której lektura dostarcza jednocześnie wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat istotnego novum, jakim są sieci współpracy i samokształcenia. W publikacji Czytelnik znajdzie m.in.: * omówienie pojęcia sieci z trzech punktów widzenia: jako fenomenu społecznego naszych czasów, nowego typu organizacji i społeczności uczącej się, * relacje z badań na temat kapitału społecznego nauczycieli. * wskazanie warunków organizacyjnych i edukacyjnych sprzyjających powoływaniu sieci, * przykłady metod pracy sieci oraz narzędzi do ich ewaluacji. Autorzy wskazują korzyści dla nauczycieli i szkół wynikające z uczestnictwa w sieci, opisują funkcjonowanie tych organizacji w krajach, w których działają one z powodzeniem już od wielu lat oraz prezentują zarówno polskie, jak i zagraniczne przykłady dobrej praktyki. Praca zawiera bogatą bibliografię umożliwiającą osobom zainteresowanym poszerzenie wiedzy na prezentowany temat. Książka jest adresowana do wszystkich nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek oświatowych - w równej mierze kreatorów, jak i członków sieci współpracy i samokształcenia. Przede wszystkim jednak skierowana jest do szkolnych organizatorów rozwoju edukacji, koordynatorów sieci, konsultantów placówek doskonalenia nauczycieli, doradców metodycznych, pracowników bibliotek pedagogicznych i poradni psychologiczno-pedagogicznych, liderów wewnątrz szkolnego doskonalenia nauczycieli oraz dyrektorów szkół. Publikacja jest pracą zbiorową przygotowaną przez autorów polskich i zagranicznych pod redakcją dr Danuty Elsner - jednej z założycielek European Network for lmproving Research and Development in Educational Leadership and Management (ENIRDELM).

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Sieci współpracy i samokształcenia" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.