Samorząd terytorialny w Wielkiej Brytanii w latach 1979-2010 (Okładka miękka)

Samorząd terytorialny w Wielkiej Brytanii w latach 1979-2010

Samorząd terytorialny w Wielkiej Brytanii w latach 1979-2010 (Okładka miękka)

Oferta specjalna -20%

Wielka Brytania nie tylko jest miejscem narodzin europejskiego parlamentaryzmu i demokracji, ale także posiada jedną z najstarszych administracji lokalnych w Europie. Przywiązanie do tradycji i stabilizacja nie były jednak w przypadku tego kraju przeszkodą we wprowadzaniu do administracji lokalnej innowacyjnych metod zarządzania. Celem niniejszej publikacji jest analiza dynamiki funkcjonowania brytyjskiego samorządu terytorialnego w latach 1979-2010. Został w niej również przedstawiony wpływ koncepcji nowego zarządzania publicznego (new public management), a następnie współzarządzania (governance) na instytucje lokalne, system świadczenia usług i ich finansowania oraz na relacje administracji lokalnej ze społeczeństwem. Książka pokazuje praktyczne zalety i wady stosowanych rozwiązań. Wydaje się to szczególnie cenne z perspektywy krajów Europy Środkowej i Wschodniej, takich jak Polska, wciąż poszukujących optymalnych rozwiązań dla samorządu.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Samorząd terytorialny w Wielkiej Brytanii w latach 1979-2010" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.