Ryzyko w ocenie projektów gospodarczych (Okładka miękka)

Ryzyko w ocenie projektów gospodarczych

Ryzyko w ocenie projektów gospodarczych (Okładka miękka)

Oferta specjalna -7%
W sytuacji niestabilności rynków finansowych, a także przewidywanej w ostatnim czasie tzw. nowej normalności, która ma się przejawiać permanentnym występowaniem kryzysów o innym charakterze niż dotychczas, zagadnienie ryzyka nabiera nowego, szczególnego znaczenia. Znajomość jego rodzajów i metod pomiarów, świadomość występowania różnych źródeł generujących ryzyko oraz umiejętność praktycznego jego uwzględniania w ocenach projektów gospodarczych wydają się ważnymi elementami towarzyszącymi decyzjom inwestycyjnym podejmowanym w przedsiębiorstwach. Stąd cel pracy polega na: - usystematyzowaniu problematyki związanej z ryzykiem towarzyszącym realizacji projektów gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem źródeł ryzyka, - krytycznej analizie modeli i metod wykorzystywanych w procesie preliminowania inwestycji z próbą ich modyfikacji i ulepszeń. Dodatkowo w pracy podjęto się adaptacji wybranych metod analizy ryzyka stosowanych w krajach rozwiniętych do warunków polskiej gospodarki. Prof. dr hab. Tadeusz Dudycz: „(…) jest obszernym studium poruszającym problematykę wykorzystywania modeli i metod analizy ryzyka w ocenie projektów gospodaczych w warunkach polskich”.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Ryzyko w ocenie projektów gospodarczych" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.