Rynkowe instrumenty finansowe w alokacji kapitału bankowego (Okładka miękka)

Rynkowe instrumenty finansowe w alokacji kapitału bankowego

Rynkowe instrumenty finansowe w alokacji kapitału bankowego (Okładka miękka)

Oferta specjalna -10%

W opracowaniu dokonano analizy i oceny roli rynkowych instrumentów finansowych w modelowaniu działalności operacyjnej współczesnego sektora bankowego. Z recenzji prof. dr hab. Elżbiety Ostrowskiej: Ranga tej problematyki jest związana z bardzo szybkim rozwojem (…) działalności banków na rynkach kapitałowych z wykorzystaniem złożonej inżynierii finansowej. Zatem związana jest głównie z zarządzaniem inwestycyjnym portfelem papierów wartościowych w ramach aktywów finansowych banku oraz w ramach jego pasywów (pozyskiwanie finansowania poprzez emisje papierów wartościowych). Wobec tego tematyka recenzowanej książki zrealizowana wieloaspektowo (w aspekcie przedmiotowo-podmiotowym) jest bardzo aktualna i ambitna, a więc wymaga rozpowszechnienia w środowisku finansowo-biznesowym oraz akademickim uczelni ekonomicznych. Opracowanie ma wiele aspektów oryginalnych w ujęciu teoretyczno-analitycznym oraz stanowi w polskiej literaturze ważną próbę oceny wykorzystania rynkowych instrumentów finansowych w alokacji kapitału bankowego w relatywnie długim okresie.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Rynkowe instrumenty finansowe w alokacji kapitału bankowego" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.