Rynek (Okładka miękka)

Rynek

Rynek (Okładka miękka)

Oferta specjalna -23%

Odkąd Adam Smith powołał do życia ideę „niewidzialnej ręki rynku”, jej obrońcy uważają, że najkrótsza droga do społecznej spoistości, materialnego dobrobytu i żywotności politycznej wiedzie nie poprzez scentralizowaną kontrolę i planowanie, lecz poprzez laissez-faire – postawę nieinterwencjonistyczną. Alan Aldridge objaśnia czytelnikom złożone relacje między opisem, analizą i ideologią we współczesnych teoriach rynku. Cechą wyróżniającą jego książkę jest nacisk na rolę kultury w kształtowaniu rynkowej rzeczywistości społecznej. Wśród analizowanych przez Aldridge’a ideologii znajdują się: rynkowy fundamentalizm – przekonanie o powszechnych korzyściach płynących z mechanizmów wolnorynkowych; rynkowy populizm – założenie, że wolny rynek wyraża demokratyczną wolę ludu; homo oeconomicus¬ – wiara, że głównym motywem naszego działania jest maksymalizacja osobistych korzyści; globalizm – neoliberalne przeświadczenie, że globalna ekspansja rynkowa jest nieunikniona, a działanie polityczne nie ma znaczenia. Rynek z pewnością zainteresuje studentów i badaczy zajmujących się socjologią życia ekonomicznego, socjologią ekonomiczną i polityczną. Alan Aldridge wykłada socjologię kultury na brytyjskim uniwersytecie Nottingham. „O takich monografiach każdy student socjologii marzy: zwięzłe, choć ogarniające całość istniejącej wiedzy o przedmiocie, napisane przez znakomitych specjalistów, a przejrzyście skonstruowane i przejrzyście wyłożone, naraz zaoszczędzające żmudnych poszukiwań i zachęcające do dalszych, świadomie ukierunkowanych studiów. A zestaw tytułów tak jest przez redaktorów serii skomponowany, by dostarczyć rzetelnej informacji o każdym zagadnieniu, przez jakie przyjdzie studentom przegryzać się w trakcie ich studiów” (Zygmunt Bauman).

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Rynek" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.