Rynek kapitałowy i jego rozwój (Okładka miękka)

Rynek kapitałowy i jego rozwój

Rynek kapitałowy i jego rozwój (Okładka miękka)

Oferta specjalna -16%

Kup na prezent
Książka: “Rynek kapitałowy i jego rozwój” stanowi pogłębion± i wielopłaszczyznow± analizę nad istot± rynku kapitałowego, a w szczególności rynku papierów wartościowych, i występujących na nim tendencji. W książce przedstawiono m.in.: strukturę rynku kapitałowego, podmioty w nim uczestnicz±ce, instytucje organizuj±ce i nadzoruj±ce rynek, kluczowe instrumenty finansowe będ±ce zarówno przedmiotem obrotu na tym rynku, jak również źródłem finansowania okre¶lonych podmiotów, oraz mechanizmy jego oddziaływania, przy czym szczególny nacisk położono na wielostronne korzyści płynące z rozwoju tego rynku. Niewątpliwą zaletą książki jest to, iż w sposób nowatorski wzbogacona została o pogłębion± analizę powi±zań rynku kapitałowego w skali mikro- i makroekonomicznej, co sprawia, iż jest ona jedynym na polskim rynku wydawniczym tak kompleksowym studium nad istotą rynku kapitałowego oraz mechanizmami jego oddziaływania.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Rynek kapitałowy i jego rozwój" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.