Rozwój kwalifikacji naukowych nauczycieli akademickich nauk technicznych (Okładka miękka)

Rozwój kwalifikacji naukowych nauczycieli akademickich nauk technicznych

Rozwój kwalifikacji naukowych nauczycieli akademickich nauk technicznych (Okładka miękka)

Kup na prezent
Głównym przedmiotem książki jest opis procesu zdobywania odpowiednich kwalifikacji i kompetencji naukowych związanych z uzyskiwaniem stopni i tytułów naukowych: doktora, doktora habilitowanego i profesora. W związku z tym podkreślono kluczową rolę nauczyciela pracy naukowej i wychowawcy naukowców oraz nieocenione znaczenie specjalistycznych seminariów naukowych, warunkujących prawidłowy przebieg omawianych procesów. Omówiono także cele i warunki uzyskiwania stopni i tytułów naukowych, układy ról osób biorących w tym udział, wybrane zagadnienia naukoznawstwa i metod nauk technicznych oraz zasady publikowania uzyskanych wyników prac naukowych. Książka adresowana jest do doktorantów, habilitantów i doktorów habilitowanych przygotowujących się do uzyskiwania kwalifikacji koniecznych do pełnienia funkcji profesora jako nauczyciela i wychowawcy przyszłych naukowców.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Rozwój kwalifikacji naukowych nauczycieli akademickich nauk technicznych" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.