Rozwój i zarządzanie strukturami klastrowymi w regionie (Okładka miękka)

Rozwój i zarządzanie strukturami klastrowymi w regionie

Rozwój i zarządzanie strukturami klastrowymi w regionie (Okładka miękka)

Oferta specjalna -10%

Publikacja dotyczy struktur klastrowych, które stały się od niedawna fenomenem globalnym, motorem rozwoju gospodarek - występują nie tylko w krajach wysoko rozwiniętych. Jednakże zjawisko klastra nie jest dotąd dostatecznie rozpoznane. Nieliczne są bowiem monografie konfrontujące dorobek teoretyczny z praktyką funkcjonowania tych struktur, zidentyfikowanych w procedurze badań bezpośrednich. Istnieje poważna luka w fundamentach teoretyczno-metodycznych pozwalających na formułowanie kryteriów oceny polityki klastrowej oraz programów wspierania rozwoju klastrów. Istotna jest warstwa aplikacyjna pracy. Powinna ona pomóc praktykom ze sfery gospodarki i administracji skuteczniej dobierać narzędzia i metody, przy pomocy których można przeprowadzać ewaluację klastrów i skuteczniej nimi zarządzać. Adresatami wniosków o charakterze strategicznym i postulatów zmian, mogą być zarówno koordynatorzy i podmioty funkcjonujące w klastrach, jak również władze publiczne kreujące politykę klastrową na poziomie regionalnym, lokalnym oraz krajowym.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Rozwój i zarządzanie strukturami klastrowymi w regionie" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.