Rozwój biologiczny człowieka (Okładka twarda)

Rozwój biologiczny człowieka

Rozwój biologiczny człowieka (Okładka twarda)

Oferta specjalna -7%
Jest to nowe, ósme, wydanie znanego i cenionego podręcznika akademickiego, w którym Autor omawia na czym polega proces rozwoju zdrowego człowieka (auksologia), sprawność człowieka dorosłego w jego środowisku życia oraz proces starzenia się (gerontologia). W obecnym wydaniu, oprócz zmian wynikających z nowych doniesień naukowych, m.in. na temat genów regulujących proces różnicowania się komórek macierzystych; dostosowania się organizmu do warunków niedotlenienia w wysokich górach na drodze adiustacji; badań endokrynnej regulacji procesów poznawczych dziecka; biologicznych podstaw zdrowia reprodukcyjnego, jest nowy rozdział na temat nierównomierności wzrastania dziecka. Książka zawiera następujące działy: l aspekty rozwoju l czynniki osobniczego rozwoju człowieka (genetyczne, środowiskowe, tryb życia) l rozwój struktury i funkcji w ontogenezie; mechanizmy rozwoju l etapowość rozwoju l dymorfizm płciowy l nierównomierność wzrastania - kiedy dziecko rośnie? l cykle i biorytmy w rozwoju ontogenetycznym człowieka l międzypokoleniowe przemiany przebiegu ontogenezy. Publikacja przeznaczona dla studentów: biologii, antropologii, ekologii, biotechnologii, pedagogiki ogólnej i specjalnej, psychologii, medycyny, stomatologii, pielęgniarstwa, fizjoterapii; lekarzy, zwłaszcza pediatrów, epidemiologów, a także nauczycieli wychowania fizycznego – w zakresie zajęć z biomedycznych podstaw rozwoju i wychowania, auksologii, gerontologii, edukacji i promocji zdrowia. Ważna także dla rodziców oraz osób zainteresowanych tym tematem. O Autorze: Napoleon Wolański – antropolog, auksolog i ekolog, emerytowany profesor, wykładowca na wielu zagranicznych uniwersytetach; twórca polskiej auksologii; współtwórca światowej ekologii człowieka, współorganizator wielu światowych konferencji ekologii człowieka; członek rzeczywisty Meksykańskiej Akademii Nauk, członek honorowy wielu towarzystw antropologicznych w Polsce i w świecie. Autor setek publikacji wydanych w Polsce i za granicą.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Rozwój biologiczny człowieka" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.