Rozstrzyganie indywidualnych sporów ze stosunku pracy (Okładka twarda)

Rozstrzyganie indywidualnych sporów ze stosunku pracy

Rozstrzyganie indywidualnych sporów ze stosunku pracy (Okładka twarda)

Oferta specjalna -12%
Opracowanie zawiera opis postępowania sądowego w sprawach z zakresu prawa pracy, co stanowić może tło do przedstawienia zróżnicowanych poglądów na temat modelu rozstrzygania tej kategorii spraw. Jako pierwsze na rynku wydawniczym opracowanie nie tylko szeroko prezentuje indywidualne spory ze stosunku pracy, lecz także uwzględnia przewartościowanie reguł procesowych, a w szczególności wprowadzenie systemu władzy dyskrecjonalnej sądu. Aspekt ten, w powiązaniu z kontradyktoryjnością postępowania sądowego, zdecydowanie wyróżnia niniejszą publikację na tle innych poświęconych tej tematyce opracowań. W książce zaprezentowano bogate orzecznictwo sądowe, akcentując dodatkowo te tematy, które w trakcie postępowania rodzą najwięcej wątpliwości. Publikacja adresowana jest głównie do praktyków uczestniczących w postępowaniach w sprawach z zakresu prawa pracy – sędziów, adwokatów, radców prawnych, przedstawicieli związków zawodowych czy inspektorów pracy. Umożliwia również poznanie zasad procedowania stronom procesu – pracownikom i pracodawcom.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Rozstrzyganie indywidualnych sporów ze stosunku pracy" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.