Roboty ziemne i rekultywacyjne w budownictwie komunikacyjnym (Okładka twarda)

Roboty ziemne i rekultywacyjne w budownictwie komunikacyjnym

Roboty ziemne i rekultywacyjne w budownictwie komunikacyjnym (Okładka twarda)

W książce opisano realizacje drogowych i kolejowych budowli ziemnych. Omówiono ogólne wymagania dotyczące robót ziemnych, warunki techniczne dla komunikacyjnych budowli ziemnych, obliczanie objętości liniowych i powierzchniowych robót ziemnych, roboty przygotowawcze i zabezpieczające oraz pozyskiwanie gruntów, metody umacniania skarp, rekultywację techniczno-biologiczną wykopów, odwarów, wałów ochronnych oraz zabiegi pielęgnacyjne skarp i zrekultywowanych gruntów pasa drogowego. Zwrócono uwagę na kontrolę jakości robót ziemnych, mającą istotne znaczenie dla prawidłowej realizacji budowli ziemnych. Uwzględniono najnowsze wytyczne polskich i unijnych przepisów oraz norm. Odbiorcy książki: inżynierowie i technicy wykonujący roboty ziemne, projektanci budowli ziemnych, studenci wydziałów inżynierii lądowej i uczniowie techników budowlanych.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Roboty ziemne i rekultywacyjne w budownictwie komunikacyjnym" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.