Retoryka historia i tradycja literacka w twórczości okolicznościowej Samuela Twardowskiego (Okładka miękka)

Retoryka historia i tradycja literacka w twórczości okolicznościowej Samuela Twardowskiego

Retoryka historia i tradycja literacka w twórczości okolicznościowej Samuela Twardowskiego (Okładka miękka)

Oferta specjalna -10%

Podejmowane poszukiwania badawcze mają ogarnąć to wszystko, co kryje się pod pojęciem twórczości okolicznościowej Samuela Twardowskiego. Przywołanie retoryki określa zaś wybrany cel, jaki stanowi przede wszystkim analiza struktury wypowiedzi oraz środków artystycznego wyrazu i logicznej konstrukcji tekstów. Próba rozpoznania sfery dispositio nie jest przecież możliwa bez uwzględnienia zarówno warstwy inventio, jak też elocutio. Podejmie się ponadto analizę takich zjawisk ze świata retoryki, jak panegiryczność w wypowiedzi poetyckiej, a także relacja adresat-odbiorca. W sferze zainteresowań znajdzie się ponadto zależność omawianych utworów okolicznościowych od tradycji literackiej, sposoby kreowania bohatera oaz - kluczowe dla zrozumienia tekstu okazjonalnego - związki literatury i historii. Tak więc jeden z celów pracy stanowi osądzenie dorobku poety w kontekście czasów jemu współczesnych.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Retoryka historia i tradycja literacka w twórczości okolicznościowej Samuela Twardowskiego" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.