Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez służbę więzienną w Polsce (Okładka miękka)

Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez służbę więzienną w Polsce

Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez służbę więzienną w Polsce (Okładka miękka)

 • Liczba stron :

  360

Kup na prezent
 • Miękka
 • 360
 • 3
 • Impuls
Na całość książki składa się ponad 200 autorskich programów wybranych ze względu na ich różnorodność. Prawie połowa z nich została przedstawiona w poszczególnych rozdziałach podręcznika w ujednoliconej formie i przyporządkowana trzem głównym grupom wyodrębnionym ze względu na formę i przedmiot oddziaływań. W pierwszym rozdziale zaprezentowano oddziaływania redukujące deficyty wychowawcze, w drugim – oddziaływania psychokorekcyjne i w trzecim oddziaływania edukacyjne przez kulturę. Pozostała cześć programów została umieszczona w aneksie w skróconej formie. Uzyskane z poszczególnych zakładów karnych i aresztów śledczych materiały, po odpowiednim opracowaniu, stały się podstawą do stworzenia niniejszego podręcznika, który, Autorka ma nadzieję, stanie się wartościowym materiałem nie tylko dla studentów i znawców problematyki resocjalizacyjnej i penitencjarnej, ale także będzie stanowić zachętę i inspirację do podejmowania dalszych działań dla praktyków.
 • Miękka
 • 360
 • 3
 • Impuls

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez służbę więzienną w Polsce" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.