Relacje podmiotów rynkowych w warunkach zmian (Okładka miękka)

Relacje podmiotów rynkowych w warunkach zmian

Relacje podmiotów rynkowych w warunkach zmian (Okładka miękka)

Oferta specjalna -21%
  • Liczba stron :

    408

  • Miękka
  • 408
  • Placet
W polskiej praktyce gospodarczej obserwuje się dynamiczny rozwój rozmaitych więzi (relacji) między podmiotami rynku. W obliczu rosnącej zmienności otoczenia kształtowanie więzi między podmiotami nabiera nowej jakości. Relacje te są znane jedynie a priori, gdyż nie były dotąd rozpoznane. Skłoniło to nas do podjęcia badań, które stworzyłyby empiryczną bazę dla weryfikacji hipotez odnoszących się do charakteru i możliwości kształtowania relacji między różnymi podmiotami rynku. Celem niniejszego opracowania była identyfikacja, ocena i dokonanie typologii relacji zachodzących między podmiotami na wybranych rynkach w Polsce w kontekście ich zmiennych uwarunkowań. Badaniami objęto rynki: dóbr szybkozbywalnych, wybranych dóbr trwałych, usług medycznych oraz usług bankowych. Wyniki badań powinny szczególnie zainteresować menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych oraz usługowych, które już budują lub dopiero zamierzają kształtować, świadomie w przyszłości, relacje z różnymi podmiotami ze swojego otoczenia. Wnioski z badań mogą też zainspirować ich do dalszych poszukiwań w sferze możliwości kształtowania i utrwalania korzystnych relacji z różnymi podmiotami.
  • Miękka
  • 408
  • Placet

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Relacje podmiotów rynkowych w warunkach zmian" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.