Region wobec procesów globalizacji (Okładka miękka)

Region wobec procesów globalizacji

Region wobec procesów globalizacji (Okładka miękka)

Oferta specjalna -9%

Zjawisko globalizacji wiąże się ze zwiększoną mobilnością czynników produkcji oraz towarów. Prowadzi tym samym do zwiększenia globalnych współzależności, podatności gospodarek na wpływ tendencji zewnętrznych oraz nasilającej się presji konkurencyjnej. Jedną z głównych ról w tym procesie odgrywają przedsiębiorstwa ponadnarodowe będące jednocześnie jego siłą sprawczą i głównymi beneficjantami.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Region wobec procesów globalizacji" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.