Realizacja wolności religijnej w zatrudnieniu pracowniczym (Okładka miękka)

Realizacja wolności religijnej w zatrudnieniu pracowniczym

Realizacja wolności religijnej w zatrudnieniu pracowniczym (Okładka miękka)

Oferta specjalna -8%
Monografia – o charakterze interdyscyplinarnym – podejmuje niezwykle ważne zagadnienie wolności religijnej zarówno w aspekcie jej genezy i współczesnego ujęcia, jak również prawnych gwarancji tej wolności w praktyce codziennego życia zawodowego pracowników. Obejmuje ona ocenę stopnia ochrony przez przepisy prawa pracy wolności religijnej w ujęciu negatywnym (tzn. wolności od negatywnych konsekwencji dokonanego wyboru w kwestiach religijnych) i pozytywnym (rozumianym jako swoboda praktyk religijnych). Spośród licznych zagadnień poruszonych w opracowaniu należy wymienić problematykę zakazu dyskryminacji religijnej i związane z nią kwestie ochrony danych osobowych oraz granic swobody doboru pracowników przez instytucje o charakterze konfesyjnym, klauzulę sumienia, a także prawo do celebrowania świąt religijnych w świetle regulacji dotyczących dni wolnych od pracy oraz pracy w niedziele i święta.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Realizacja wolności religijnej w zatrudnieniu pracowniczym" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.