Rachunkowość w rozliczeniach podatkowych

Rachunkowość w rozliczeniach podatkowych

Rachunkowość w rozliczeniach podatkowych

Oferta specjalna -8%

W warunkach wzrostu globalnych rynków kapitałowych koniecznością staje się dążenie do harmonizacji i unifikacji rachunkowości finansowej oraz standardów sprawozdawczości. Dostosowywanie polskich przepisów o rachunkowości do regulacji międzynarodowych powoduje coraz większą rozbieżność między regulacjami polskiego prawa bilansowego i prawa podatkowego. W niniejszej książce opisano główne problemy rachunkowości finansowej w ujęciu bilansowym i podatkowym. Składa się ona z siedmiu rozdziałów, w których przedstawiono: • Podobieństwa i różnice między prawem bilansowym i podatkowym, • Czasowe i formalne instrumenty polityki bilansowej i podatkowej, • Materialne instrumenty polityki bilansowej i podatkowej, • Pomiar i ewidencję kosztów w prawie bilansowym i podatkowym, • Przychody w ujęciu prawa bilansowego i podatkowego, • Wynik finansowy a dochód do opodatkowania, • Sprawozdanie finansowe i zeznania podatkowe. Problematykę rozdziałów zilustrowano praktycznymi przykładami, a w końcowej części każdego z nich znajdują się zadania do samodzielnego rozwiązania. Publikacja ta jest adresowana przede wszystkim do osób pragnących zgłębić wiedzę na temat wzajemnych relacji między prawem bilansowym i prawem podatkowym oraz wynikających z nich konsekwencji w wycenie, ewidencji i prezentacji informacji księgowej w sprawozdawczości finansowej oraz w zeznaniach podatkowych (CIT i PIT). Książka ta może być przydatna dla służb finansowo-księgowych, dyrektorów finansowych i doradców podatkowych. Może być także wykorzystywana jako podręcznik dla studentów kierunków ekonomicznych na różnych uczelniach, słuchaczy studiów podyplomowych i kursów na samodzielnego księgowego.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Rachunkowość w rozliczeniach podatkowych" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.