Rachunek efektywności inwestycji (Okładka twarda)

Rachunek efektywności inwestycji

Rachunek efektywności inwestycji (Okładka twarda)

Oferta specjalna -5%
Książka umożliwia zrozumienie zasad prowadzenia rachunku efektywności inwestycji, poznanie zakresu i metodyki oceny efektywności inwestycji, założeń, algorytmów, interpretacji oraz kryteriów decyzyjnych metod oceny opłacalności, a także metod analizy ryzyka inwestycji. Wskazuje zalety i wady metod oceny opłacalności oraz metod analizy ryzyka inwestycji. Trzecie wydanie zostało wzbogacone o charakterystykę, wyceny elastyczności zarówno decyzyjnej, jak i wynikającej z cech ocenianej inwestycji (elastyczności inwestycji), kompleksową prezentację metody skorygowanej NPV-ANPV, opis metodyki ekonomicznego (społecznego) rachunku efektywności inwestycji, zagadnienia związane i podejmowaniem decyzji finansowej dotyczącej inwestycji, a także o prezentację wielokryterialnego podejścia do oceny atrakcyjności inwestycji. W publikacji szczegółowo omówiono: * koncepcją prowadzenia współczesnego rachunku efektywności inwestycji, * identyfikacje., pomiar i wycenę korzyści oraz kosztów inwestycji, * konstrukcję algorytmów i formuł przepływów pieniężnych netto, * formułowanie zasad prowadzenia rachunku efektywności inwestycji, * wykorzystywanie określonych metod oceny opłacalności i analizy ryzyka inwestycji, * zakres stosowalności poszczególnych metod rachunku efektywności inwestycji w polskiej i światowej praktyce gospodarczej, * adaptacje, metodyki do nowych uwarunkowań i wymagań. Książka jest przeznaczona dla potencjalnych inwestorów, menedżerów dokonujących oceny efektywności inwestycji (projektów), analityków finansowych i decydentów z różnych branż, a także wykładowców i studentów kierunków ekonomicznych.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Rachunek efektywności inwestycji" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.