Publicystyka polityczna Naszej Przyszłości 1930-1939 (Okładka miękka)

Publicystyka polityczna Naszej Przyszłości 1930-1939

Publicystyka polityczna Naszej Przyszłości 1930-1939 (Okładka miękka)

Oferta specjalna -16%

Prezentowana monografia wpisuje się w szereg prac odsłaniających treść i znaczenie - niekiedy bardzo oryginalnych - dokonań polskich myślicieli politycznych doby międzywojnia, wyróżnia się na tle rozpraw ogólniejszych, komparatystycznych zwłaszcza, dotykając jednego z zagadnień prezentowanych przez Autora lub ukazujących rozbieżności poszukiwań prowadzonych przez polskich zachowawców tego okresu; wyróżnia ją wnikliwość prezentacji niemal wszystkich wątków pojawiających się w tekstach publikowanych na łamach "Naszej Przyszłości". Wnikliwa i rzetelnie przeprowadzona analiza postulatów i argumentów rozwijanych przez grupę polskich "realistów politycznych", zachowawców i "państwowców" dostarcza treści do przemyśleń, które mogą być także dzisiaj udziałem licznych czytelników monografii. Warto polecać ją nie tylko historykom polityki i myśli politycznej, ale także historykom, socjologom i filozofom i to zarówno nauczycielom akademickim i studentom, jak i osobom spoza środowiska akademickiego.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Publicystyka polityczna Naszej Przyszłości 1930-1939" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.