Psychospołeczne korelaty wyuczonej bezradności młodzieży gimnazjalnej z trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami towarzyszącymi (Okładka miękka)

Psychospołeczne korelaty wyuczonej bezradności młodzieży gimnazjalnej z trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami towarzyszącymi

Psychospołeczne korelaty wyuczonej bezradności młodzieży gimnazjalnej z trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami towarzyszącymi (Okładka miękka)

Oferta specjalna -7%
Należy podkreślić, że problematyka, którą zajął się autor, ma duże znaczenie tak teoretyczne jak i praktyczne. Wiedza na temat psychospołecznych korelatów wyuczonej bezradności u uczniów z trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami towarzyszącymi jest niestety nadal bardzo fragmentaryczna. Z uznaniem trzeba więc przyjąć próbę uzupełnienia tej luki. Z recenzji prof. UW dr hab.. Ewy Czerniawskiej

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Psychospołeczne korelaty wyuczonej bezradności młodzieży gimnazjalnej z trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami towarzyszącymi" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.